سرزمین کالا
No products in the cart.

قرارداد تامین کنندگان لندیمارت

قرارداد تامین کنندگان لندیمارت  

قرارداد حاضر براساس ماده ۱۰ قانون مدنی، و با تابعیت از کلیۀ قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به صورت عام و قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ و آیین نامه های مربوطه به صورت خاص، از تاریخ دریافت ایمیل و ثبت کد فعالسازی از سوی تامین کننده (مالک مشخصات ثبت شده در سامانه لندیمارت) در سایت لندیمارت به رسمیت قانونی خواهدرسید. قرارداد حاضر متضمن کلیه توافقات طرفین بوده و توافقات و اظهارات پیشین، اعم از شفاهی و کتبی، در ارتباط با موضوع این قرارداد از تاریخ انعقاد، فاقد هرگونه اثر خواهد بود.

ماده ۱) طرفین قرارداد

قراردادحاضر بین شرکت مدیریت صادرات ارزیابان نام آور توسعه رویدادهای فناوری سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۱۱۲، شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۶۳۲۳۰ و کد اقتصادی ۴۱۱۵۹۱۹۶۴۱۷۷ به نمایندگی صاحبان امضای مجاز مطابق روزنامه رسمی،که در این قرارداد « لندیمارت » خوانده می شود، از یک سو و مالک مشخصات ثبت شده در سامانه ثبت نام تامین کنندگان اینترتک که در این قرارداد 
« تامین کننده » نامیده می شود؛ با مشخصات مندرج در پروفایل تامین کننده منعقد و برای طرفین حکم قرارداد قطعی را داشته و طرفین ملزم به اجرای تمامی مفاد آن می باشند.

ماده ۲) تعریف واژگان

اینترتک enterTEC  نام تجاری منتسب و متعلق به شرکت ارزیابان نام آور توسعه رویدادهای فناوری بهشماره ثبت ۱۴۱۱۲  است. که به عنوان نام اختصاری شرکت بکار می رود.

فروشگاه اینترنتی لندیمارت : وب سایت با آدرس اینترنتی www.landimart.com است. که یک زیرساخت آنلاین و برای توزیع و فروش محصولات تامین کنندگان کالاهای مجاز، به مصرف کننده را دارد و حقوق مادی و معنوی آن متعلق به شرکت ارزیابان نام آور توسعه رویدادهای فناوری می باشد.

مشتری / مصرف کننده نهایی یا خریدار : به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که کالا یا خدمات مورد نیاز خود را از طریق لندیمارت سفارش می دهد.

تامین کننده / فروشنده کالا : هر شخص حقیقی یا حقوقی که به واسطه انعقاد قرارداد با لندیمارت به عنوان فروشنده، امکان فروش کالا و خدمات خود به مشتریان نهایی را از طریق سایت فروشگاه اینترنتی لندیمارت دارد.

همکار فروش (بازاریاب) به هر شخص حقیقی اطلاق می شود که با روش های تبلیغاتی از طریق شبکه های آنلاین خود ، مشتریان جدید برای خرید را به لندیمارت می فرستد .

قرارداد : به مجموعه شرایط توافق شده به صورت الکترونیکی یا مکتوب فیمابین لندیمارت و تامین کننده اطلاق می شود که مطابق آن، شرایط لازم برای فراهم آمدن امکان فروش کالا در سایت فروشگاه اینترنتی لندیمارت ، به تایید لندیمارت و تامین کننده می رسد و برای طرفین لازم الاجراست.

سامانه ی هوشمند قراردادی لندیمارت : زیرساخت آنلاین انعقاد قرارداد فیمابین لندیمارت و تامین کننده می باشد.

پورتال تامین کنندگان /  : به زیرساخت نرم افزاری گفته می شود که کلیه تعاملات فیمابین تامین کننده و لندیمارت به منظور تامین کالا از طریق آن انجام می شد.

فرآیند انعقاد قرارداد : به فرآیند الکترونیکی و آنلاین انجام توافق مابین تامین کننده و لندیمارت گفته می شود و تابع قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ می باشد.

فرآیند فروش کالا : به فرآیند دریافت سفارش مشتریان، اطلاع رسانی آن به تامین کننده و تامین کالای سفارشات از طریق تامین کننده که در قالب دستورالعمل فروش و تامین کالا به عنوان ضمیمه ی الزامی و لاینفک الکترونیکی قرارداد می باشد.

دستورالعمل ها : کلیه ی اطلاعات تخصصی راجع به موضوعات مندرج در قرارداد هستند که به صورت آنلاین ضمیمه قرارداد بوده و جزء لاینفک قرارداد محسوب می شوند و اجرای تمامی آنها برای تامین کنندگان لازم الاجرا خواهد بود.

حق الزحمه : معادل ریالی /درصدی معین از قیمت فروش هر گروه از کالاهای تامین کننده در سایت لندیمارت است.

محصول : انواع کالاهای تامین کننده که قرار است از طریق وب سایت لندیمارت در قالب متن، عکس، صدا و فیلم برای مشتری ارائه گردد.

پنل تامین کننده: فضایی که لندیمارت به صورت آنلاین جهت بارگذاری محتوا، مدارک شناسایی و سایر متعلقات در اختیار تامین کننده قرار می‌‌دهد و برخی اطلاعات مربوط به تامین کننده در آن نمایش داده می‌شود و راه ارتباط اصلی و رسمی لندیمارت و تامین کننده می باشد.

حساب کاربری تامین کننده: حسابی است که با اختصاص نام و رمز عبور به تامین کننده تعلق گرفته است و تامین کننده /مشتری / بازاریاب توسط آن به پنل دسترسی خواهد داشت.

ابلاغیه ها : موارد اجرایی هستند که در طول مدت همکاری از طریق پورتال، پنل کاربری یا ایمیل از سوی لندیمارت به صورت الکترونیکی به تامین کنندگان ابلاغ خواهد شد و جزء لاینفک قرارداد بوده و اجرای آن برای تامین کنندگان لازم الاجراست.

ماده ۳) موضوع قرارداد

اقدام لندیمارت به بازاریابی برای فروش کالاهای تامین کننده از طریق نمایش و ارائه محصولات در وب سایت لندیمارت به نشانی  www.landimart.com و www.landimart.ir مطابق قانون تجارت الکترونیک.

ماده ۴) حق الزحمه

حق الزحمه لندیمارت درصدی از لیست ارسالی از سوی فروشنده و یا قیمت ثبت شده کالا در لندیمارت است که در پروفایل کاربری تامین کننده ثبت شده و مورد توافق قرار گرفته است و یا در الحاقیه قرارداد به صورت کتبی مورد تایید لندیمارت قرار گرفته و کپی آن برای تامین کننده ارسال گردیده است .

ماده ۵ ) فرایند فروش و پرداخت

فروش کالا به مشتری نهایی، صرفا توسط تامین کننده صورت می پذیرد که شیوه نامه ی آن در پیوست (۲) دستورالعمل فرآیند فروش و تامین کالا به تفصیل ذکر شده و لندیمارت تنها زیرساخت انجام فروش را فراهم می نماید ..

 ماده ۶) وجاهت قانونی، مدت و شرایط تمدید قرارداد

۱-۶(به استناد مواد فصل چهارم قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب ۱۳۸۲ این قرارداد وفق فرآیند الکترونیکی در سامانه لندیمارت با پذیرش ایمیل معرفی شده در سامانه در هنگام ثبت نام و همچنین تکمیل ثبت نام با ارسال لینک در ایمیل و در صورت نیاز از طریق پیامک به شماره ی معرفی شده در زمان ثبت نام توسط تامین کننده و ورود آن در سامانه توسط ایشان، حکم انعقاد قرارداد رسمی داشته و برای طرفین لازم الاجراست. 


تبصره: تامین کننده با کلیک روی لینک فعال سازی در ایمیل خود کلیه شرایط این قرارداد را پذیرفته است. 
۲-۶(این قرار داد از زمان انعقاد (مطابق با بند فوق) تا انتهای سال جاری اعتبار دارد و در صورت عدم اقاله، خاتمه و یا فسخ قرارداد از سوی طرفین قرارداد، الحاقیه ها و دستورالعمل های وابسته به آن به صورت خودکار طبق آخرین شرایط مندرج در پورتال تامین کنندگان در انتهای هر سال به مدت یک سال شمسی دیگر تمدید می گردد و تامین کننده با ادامه فعالیت خود تمدید را پذیرفته است.

 ماده ۷) شرایط حاکم بر قرارداد

۱-۷) طرفین موظفند کلیه اطلاعات محرمانه طرف دیگر از جمله اسناد حقوقی و توافق نامه همکاری فیمابین را در زمان قرارداد و پس از آن محرمانه نگاه دارند، مگر با دستور موردی مراجع ذی صلاح قانونی.

 
۲-۷) هیچ یک از مواد و مفاد قرارداد حاضر به معنای شراکت یا وجود رابطه کارگر و کارفرمائی فیمابین تامین کننده و لندیمارت  ، نمی باشد. 


۳-۷) تامین کننده متعهد می گردد که عودت کالاهای معیوب و یا دارای بسته بندی  را برای گروه کالاهای کامپیوتر و الکترونیکی تا ۷ روز و برای سایر گروه کالاها تا ۳۰ روز از زمان تحویل آن به مشتریان تحت شرایط مندرج در “دستورالعمل فروش و تامین کالا ” بپذیرد.

 
۴-۷)هزینه های ارسال و جابجایی کالا به شرح جدول “اطلاعات تکمیلی عملیات تامین کالا” در “دستورالعمل فروش و تامین کالا ” است که در محاسبات دوره ای اعمال می گردد.

 
۵-۷)در صورت بروز عوامل فورس ماژور، قرارداد موقتا متوقف و پس از رفع آن به همان روال سابق ادامه می یابد. 
۶-۷) کلیه ابلاغیه ها، اخطارها، پیام‌ها و مکاتبات لندیمارت از طریق پنل کاربری تامین کننده و همچنین ایمیل معرفی شده ی ایشان صورت می‌گیرد. لندیمارت مسئولیتی در خصوص عدم توجه و یا عدم مشاهده پیام‌ها توسط تامین کننده نخواهد داشت. 
۷-۷) در صورتی که در خصوص هر یک از شروط عدم مسئولیت یا نقض هر یک از مقررات کشور در رابطه با توزیع کالا یا محصولات تامین کننده، مسئولیتی بر لندیمارت تحمیل گردد، تامین کننده موظف است که کلیه خسارات مادی و معنوی وارده بر لندیمارت را جبران نماید.

 ماده ۸) تعهدات لندیمارت

بر اساس مفاد این قرارداد لندیمارت متعهد به انجام امور ذیل می باشد:

۱-۸) هماهنگی با کلیه شرکت های پستی جهت ارسال کالاها به مشتری بر عهده لندیمارت می باشد.


۲-۸) لندیمارت مجاز است با عنایت به شرایط و سیاست های شرکت، در صورت نیاز شرایط و بندهای قرارداد را اصلاح نماید. تغییرات به محض به روزرسانی و اطلاع به تامین کننده، اجرایی خواهد شد و ادامه همکاری تامین کننده به منزله پذیرش تغییرات خواهد بود. 


۳-۸) لندیمارت آموزش‌های لازم را به تامین کننده جهت به روزرسانی لیست کالاها، موجودی آنها و قیمت فروش ارائه خواهد داد. تغییراتی که در نتیجه فروش کالا در مقدار کالا ایجاد می گردد و همچنین مشخصات سفارشات در هر لحظه برای تامین کننده از طریق الکترونیکی در پنل کاربری وی قابل مشاهده خواهد بود.

 
۴-۸) لندیمارت می تواند محتوای ارائه شده توسط تامین کننده و محتوای پیوند داده شده با آن را به منظور ارزیابی و آزمایش مورد استفاده قرار داده و آنها را در آرشیو خود نگهداری نماید.

 ماده ۹) حقوق و تعهدات تامین کننده

۱-۹)به موجب قرارداد حاضر تامین کننده موظف به ثبت اطلاعات و ارائه مدارک درخواستی لندیمارت خواهد بود. 
۲-۹) به موجب این قرارداد تامین کننده موظف به مطالعه و رعایت کلیه ی قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ابلاغیه هایی که لندیمارت در بخش مستندات سایت یا پنل تامین کننده یا ایمیل ایشان قرارداده یا ارسال می شوند خواهد بود. 
۳-۹) تامین کننده اظهار می‌نماید از کلیه مقررات قانونی از جمله مفاد قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، قانون مبارزه با قاچاق کالا، مبارزه با پولشویی، قوانین تعزیرات، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‎ای، قانون تجارت الکترونیک، قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و سایر قوانین مربوط اطلاع کامل دارد و پای‌بند به رعایت آن‌ها است. در صورت ادعا یا مطالبه حق از ناحیه اشخاص ثالث، مسئول پاسخ‌گویی و جبران خسارات احتمالی خواهد بود. 
۴-۹)چنانچه تامین کننده در نتیجه استفاده مشتریان از محتوای تولید شده، به هرگونه اطلاعات شخصی مشتریان از جمله نام یا سایر اطلاعات و داده‌های شخصی آنان دسترسی پیدا کند، متعهد است:

الف- کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حریم خصوصی را رعایت نماید و در صورت نقض، عواقب آن را بپذیرد.

ب- تنها برای مقاصدی که لندیمارت مجاز دانسته است از این اطلاعات استفاده نماید

ج- هرگونه گردآوری، استفاده، تغییر و ذخیره اطلاعات مشتریان را تنها با اجازه لندیمارت و به صورت آشکارا انجام دهد.

د- کلیه فروش های آینده این گروه از مشتریان از طریق لندیمارت انجام دهد .

۵-۹) به موجب قرارداد حاضر تامین کننده مسئول حفاظت از نام کاربری و رمز عبور پنلی که به او اختصاص یافته است شناخته می‌شود و مسئولیت تمامی فعالیت‌هایی را که با نام کاربری او انجام می‌گیرند از قبیل محتوا گذاری، پذیرش سفارشات، ارسال اطلاعات و سایر موارد ارتباطی بر عهده خواهد داشت. 


۶-۹) به موجب قرارداد حاضر تامین کننده متعهد است در صورت تغییر اطلاعات تماس خود، آن را فوراً به اطلاع لندیمارت برساند.

۷-۹) تامین کننده متعهد می گردد ، سفارشات رسیده در پنل خود را به صورت مستمر بازدید نماید و نسبت به ارسال کالای سالم و بدون تاخیر اقدام در قبال سفارش ثبت شده اقدام نماید .

۸-۹)تامین کننده متعهد می شود که اطلاعات محصول و کالا را با ذکر جزئیات کامل فنی ، کاربردی و … در لندیمارت ثبت نماید و مسئولیت محتوای کالا بر عهده وی می باشد .

 ماده ۱۰) خسارات قراردادی

چنانچه به موجب این قرارداد از جانب تامین کننده خسارتی به لندیمارت یا مشتری نهایی وارد آید، تامین کننده ضامن جبران خسارت می باشد. بدیهی است شرایط این ماده جدا از ماده جرایم این قرارداد است و قابل پیگیری در مراجع ذیصلاح جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

 ماده ۱۱) حل اختلاف

۱-۱۱ )حل اختلاف بین مشتری و تامین کننده: در صورت بروز هرگونه اختلاف در رابطه ی بین مشتری و تامین کننده، مورد اختلاف توسط لندیمارت به عنوان داور مورد رضایت طرفین بررسی و نتیجه برای طرفین لازم الاجرا می باشد. 
۲-۱۱)حل اختلاف در تفسیر این قرارداد

الف) در صورت بروز هرگونه اختلاف در رابطه با تفسیر مفاد و اجرای قرارداد حاضر ابتدا طرفین تلاش می نمایند تا از طریق مذاکره، صلح و سازش مورد را مرتفع نمایند. در صورت لاینحل ماندن مورد اختلاف، حق مراجعه به مراجع ذیصلاح قانونی برای طرفین محفوظ خواهد بود.

ب) در زمان بروز اختلاف، در صورت توافق طرفین دو طرف به انجام تعهدات اولیه خود بر اساس قرارداد تا حل مناقشه ادامه می-دهند، در غیر این صورت تا زمان حل و فصل کامل موضوع اختلاف تعهدات طرفین متوقف خواهد شد.

 ماده ۱۲) تفسیر قرارداد

۱-۱۲) در صورتی که به موجب حکم دادگاه یا قوانین جاری کشور هر یک از مقررات این قرارداد نامعتبر شناخته شود، اولاً خدشه‌ای به سایر مفاد قرارداد وارد نشده و ثانیاً پیشنهاد لندیمارت در خصوص اجرای سایر مفاد قرارداد به نحوی که بیشترین تطابق را با اراده اولیه طرفین داشته باشد، پذیرفته خواهد شد. 


۲-۱۲) کلیه حقوق لندیمارت مصرح در این قرارداد در زمان قرارداد و پس از آن قابل پیگیری می باشد.

 ماده ۱۳) فسخ قرارداد

۱-۱۳) هر یک از طرفین می تواند با اعلام کتبی ۳۰ روزه به طرف مقابل قرارداد را فسخ نماید و در این فاصله طرفین باید تعهدات جاری و تسویه حساب خود را به نحو کامل انجام داده یا برای انجام آن به نحوی که مقتضی می دانند با توافق یکدیگر مهلتی تعیین نمایند. 
۲-۱۳) لندیمارت می‌تواند در مدت اعتبار این قرارداد بنا به تشخیص خود یا بروز تخلفات تامین کننده طبق پیوست (۳) دستورالعمل رسیدگی به تخلفات، قرارداد را خاتمه داده و با اخطار قبلی یا بدون آن دسترسی تامین کننده به کلیه سیستم های لندیمارت را معلق نماید. در این صورت تمامی حقوق و امتیازات اعطا شده از جانب لندیمارت به تامین کننده متوقف خواهد شد و حق لندیمارت برای رد درخواست مجدد همکاری با تامین کننده محفوظ است.

 
۳-۱۳) در صورت محقق شدن تخلف ، برای رسیدگی به تخلفات یا هر عنوان تخلف عمدی یا قصور فاحش از سوی تامین کننده، لندیمارت می‌تواند با اخطار کتبی و قبلی ده روزه قرارداد حاضر را فسخ نماید. در این صورت لندیمارت با لغو امتیاز کاربری، عرضه کالاهای تامین کننده را متوقف خواهد نمود.

 ماده ۱۴) اقامتگاه قانونی طرفین

نشانی و اقامتگاه قانونی لندیمارت در وب سایت رسمی آن قید گردیده و اقامتگاه تامین کننده نیز همان محلی است که در فرم پنل تامین کننده توسط ایشان ثبت گردیده است و هر گونه تغییر در نشانی و اقامتگاه باید به اطلاع طرف دیگر برسد. ارسال هرگونه مکاتبات و اوراق عادی و رسمی به این نشانی ها، ابلاغ شده واقعی تلقی می شود.

جواب سوال‌هاتون رو می‌تونید در زیر پیدا کنید. در غیر اینصورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالاتتون جواب می‌دهیم.
شرایط کسب امتیاز از طریق ثبت نظر چیست؟
شما می توانید پس از دریافت سفارش، نظر خود را در رابطه با محصول خریداری شده در لندیمارت بنویسید. پس از تایید نظر شما توسط کارشناسان لندیمارت، امتیاز برای شما ثبت می‌شود.تا قبل از تایید نظر امتیاز شما در قسمت تاریخچه بخش امتیازات در صف نمایش داده میشود.
چرا بایستی در حساب کاربری شماره کارت ثبت کنم؟
در صورتی که از خرید خود منصرف شوید لندیمارت در کمترین زمان ممکن مبلغ را به شماره کارت شما برگشت می دهد. مهم است که شماره کارت به نام مالک حساب کاربری ثبت داشته باشید
چرا بایستی در حساب کاربری آدرس ایمیل ثبت کنم؟
کلیه مکاتبات لندیمارت با آدرس ایمیل شما انجام می شود.